Liên hệ

Hotline: 0902 189 566 (a. Quyết)

ĐT bàn: 04 3399 5368

Email: mayrangcaphe.org@gmail.com

Website: Mayrangcaphe.org  VietRoaster.com

 

Địa chỉ xưởng Máy rang cà phê:

Đường 422, khu Cầu Lề, xóm Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà nội